ترجمه فوری

ترجمه فوری

مرکز تحقیقات ژناریا با به کار گیری بیش از 1000 مترجم متخصص در رشته های (ژنتیک، زیست شناسی، سلولی و مولکولی، ژنتیک انسانی، ژنتیک مولکولی،  ژنتیک پزشکی، پزشکی،  پرستاری، صنایع غذایی، گیاهان داوریی،  انگل شناسی، ایمنی زیستی، بیوشیمی،  بیوشیمی بالینی، زیست فناوری یا بیوتکنولوژی، قارچ شناسی پزشکی، میکروب شناسی،  ویروس شناسی،  علوم گیاهی، میکروبیلوژی،  علوم جانوری، سلولی و تکوینی،  دامپزشکی، پیراپزشکی) می تواند در هر زمانی که شما بخواهید سفارش ترجمه فوری شما را آماده سازد. با توجه به سیاست های ژناریا سرعت ارائه خدمات بیش از حد ممکن نمی باشد و حداکثر ارائه ترجمه 7000 کلمه انگلیسی به فارسی (به صورت فوری) و حداکثر 5000 کلمه ترجمه فارسی به انگلیسی (به صورت فوری) در یک روز ممکن می باشد و فوریت بیشتر از این مقدور نمی باشد. 

 

برای دریافت پیش فاکتور ترجمه در کمتر از 10 دقیقه، مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل نمایید

genarya24@gmail.com  

در سابجکت ایمیل، شماره موبایل خودتان را بنویسید

 

برای ارسال فایل خود برای ترجمه از طریق تلگرام بر روی لوگوی زیر کلیک نمایید

 

در صورتی که اطلاعات بیشتری می خواهید، می توانید با  09195920590 تماس بفرمایید

هزینه ترجمه      ترجمه مقاله      ترجمه فارسی به انگلیسی      ترجمه کتاب     ترجمه انگلیسی به فارسی       ترجمه فوری       هزینه ترجمه

 

ترجمه فوری در رشته های زیر مقدور می باشد:

ترجمه فوری  ژنتیک

زیست شناسی

سلولی و مولکولی

ترجمه فوری ژنتیک انسانی، ژنتیک مولکولی

ژنتیک پزشکی، پزشکی

ترجمه فوری پرستاری، صنایع غذایی، گیاهان داوریی

انگل شناسی

ایمنی زیستی

ترجمه فوری بیوشیمی

بیوشیمی بالینی

ترجمه فوری زیست فناوری یا بیوتکنولوژی

قارچ شناسی پزشکی

ترجمه فوری میکروب شناسی

ویروس شناسی

علوم گیاهی

ترجمه فوری میکروبیلوژی

 علوم جانوری

سلولی و تکوینی

ترجمه فوری دامپزشکی

ترجمه فوری پیراپزشکی

ترجمه فوری کتاب
ترجمه فوری مقاله
ترجمه فوری سایت
ترجمه فوری انگلیسی به فارسی
ترجمه فوری فارسی به انگلیسی
ترجمه فوری

 

اشتراک گذاری :

© ژناریا - 1394 - تمامی حقوق محفوظ می باشد

* خبر فوری * ثبت نام دوره های کاراموزی و کارگاه تابستان 97 اغاز شد