فروش پاور و تانک الکتروفورز

فروش پاور و تانک الکتروفورز

فروش پاور و تانک الکتروفورز

کاربرد دستگاه: 

این دستگاه به منظور بررسی های ژنتیک مولکولی استفاده می شود به دین معنی کهالکترو فورز و ژل داکیومنت دستگاههایی می باشند که همراه دستگاه ترمال سایکلر (PCR) به کاربرده می شوند چرا که در آنالیز محصول (PCR)، مشخص نمودن جهش ها و ... استفاده می شود بنابراین در تمامی زمینه های علوم که در کاربرد ترمال سایکلر ذکر گشته این دستگاهها نیز کاربرد دارند وبدون آنها مطالعات ژنتیک ملکولی در هیچ زمینه ی امکان پذیر نخواهد بود . برای تفکیک اسیدهای نوکلئیک در صورت امکان از ژل آگارز استفاده می‌شود.  

خصوصیان دستگاه :

مورد اندازه گیری شده ژن ها و پروتئین ها
واحد اندازه گیری

دالتون

Kb

Bp

دقت اندازه گیری بسته به منافذ ژل
مشخصات فنی پاورساپلای دارای قدرت عملکردی بالا

 

لطفا برای مشاوره خرید لوازم آزمایشگاهی و راه اندازی آزمایشگاه با شماره 09195920590 در ساعت اداری تماس بفرمایید

اشتراک گذاری :

© ژناریا - 1394 - تمامی حقوق محفوظ می باشد

* خبر فوری * ثبت نام دوره های کاراموزی و کارگاه تابستان 97 اغاز شد